LINNEN BANDEN


Multatuli, Max Havelaar, 1860, Amsterdam.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het achterplat is geheel los. Eén perkamenten binding is gescheurd. Het scharnier aan de voorzijde is gescheurd. Er ontbreekt linnen op de rug en in de scharnieren.

Behandeling: de gescheurde binding is hersteld met sterk Japans papier. Het achterplat is teruggeplaatst met Japans papier. De rug en de scharnieren zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier.


Belcampo ( H.P. Schönfeld Wichers ), De verhalen van Belcampo, 1935, Amsterdam.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de bandrug is afwezig.

Behandeling: er is een rugvernieuwing uitgevoerd met een inlegrug van zuurvrij karton en op kleur gebracht vliegtuiglinnen .


Fotoalbum, eind 19e eeuw.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het fluweel is kaal (afgesleten pool). De inlegrug en de rugbekleding zijn afwezig. De platkanten zijn beschadigd.

Behandeling: er is een rugvernieuwing uitgevoerd met op kleur gebracht vliegtuiglinnen. Het ontbrekende weefsel op de platkanten is eveneens aangevuld met op kleur gebracht vliegtuiglinnen. Het album is afgeleverd in een beschermende zuurvrije archiefdoos.

G.Scott, H. Leune e.a., Récits et visions de guerre,1913, Parijs.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het boekblok is geheel los van de band. De losgescheurde bindingen van textiel hebben enige lichte papierschade aan de dekbladen veroorzaakt (met minimaal verlies van materiaal). De rug van het boekblok bevat nauwelijks nog werkzame kleefstof, de rug is daardoor wat beweeglijk. De randen van de inlegrug zijn gedeeltelijk los van het linnen, de huls is intact maar aan de randen los van de inlegrug.

Behandeling: de inlegrug en de huls zijn waar dat nodig was weer goed vastgezet. De rug van het boekblok is van een dun laagje goede kleefstof voorzien, ter versterking is op de rug een strookje Japans papier aangebracht. Het boekblok en de band zijn d.m.v. de huls weer met elkaar verbonden, de bindingen zijn met een sterke lijm weer vastgezet op de platkernen. De (bijna) losse delen van de dekbladen zijn weer op de juiste plaatsen aangebracht (op en naast de bindingen), het ontbrekende materiaal van de dekbladen is vervangen door op kleur gebracht Japans papier.


Arioste, Roland Furieux, 1879, Parijs.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de bandhoeken zijn licht beschadigd (lichte vervorming en enig verlies van linnen). De kapjes zijn ook licht beschadigd (verlies van linnen). Aan de voorzijde is het bandscharnier (onder) enkele centimeters ingescheurd. De binnenscharnieren zijn wat zwak , het rugbeleg is nog intact.

Behandeling: de bandhoeken zijn weer in een goede vorm gebracht en daarna hersteld met op kleur gebracht Japans papier. De kapjes zijn hersteld met Tyvek®, de afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier. Het bandscharnier is gesloten met Tyvek®, de afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier.


Albert Sonnenburg, Arithmonomia naturalis seu de numeris in rerum natura tentamen...,1838, Leipzig.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: de bandhoeken zijn zwaar beschadigd (verlies van karton en papier). De platkanten zijn eveneens zwaar beschadigd. De bandrug is aan de bovenzijde al eens (niet fraai) hersteld, deze behandeling is uitgevoerd met dik boekbinderslinnen, het materiaal heeft bovendien niet de juiste kleur en structuur.

Behandeling: de bandhoeken zijn weer opgebouwd met (dik) neutraal Japans papier, de afwerking is uitgevoerd met op kleur gebracht Japans papier. De platkanten zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier. Het stukje boekbinderslinnen is verwijderd. De bandrug is daarna hersteld met zuurvrij karton (inlegrug) en op kleur gebracht vliegtuiglinnen.


Madame A. de Thébes, Het raadsel van de hand, [1912], Amsterdam.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: het boekblok is nogal uit vorm, de rug bevat geen werkzame kleefstof meer. Het achterplat is bijna helemaal los. Het schutblad is los van het boekblok, het bandscharnier is volledig gescheurd, het plat is alleen nog d.m.v. de inslagen van het linnen met de andere banddelen verbonden. De bandrug is beschadigd, aan de boven- en onderzijde ontbreekt wat materiaal (inlegrug en linnen). De bandhoeken zijn licht beschadigd (verlies van linnen).

Behandeling: het boekblok is zo goed als mogelijk in de juiste vorm gebracht en vervolgens van een laagje kleefstof voorzien. Om de vorm te fixeren is op de boekblokrug een strookje dun Japans papier aangebracht. Het achterplat is weer met de band verbonden d.m.v. een strook Tyvek®, de strook is onder het dekblad vastgezet en vervolgens op de rug van het boekblok vastgezet. Het bandscharnier is gesloten d.m.v. sterk (52 gram) Japans papier, de strook is aan de binnenzijde van de inlegrug aangebracht en na droging onder het linnen van het plat. Het linnen is weer op de platkern vastgezet. De bandrug is hersteld met pH neutraal karton en op kleur gebracht vliegtuiglinnen. De bandhoeken zijn hersteld met op kleur gebracht Japans papier.


Ein hundert bilder, zeldzaam boekje met scharnierende plaatjes die diverse totaalafbeeldingen kunnen vormen.19e eeuw. Geen verdere gegevens aanwezig.

     
Foto's voor en na de behandeling

Schade: diverse plaatjes zijn los of bijna los. Een aantal bladen zijn beschadigd en bevatten enkele (wat grotere) scheuren. Het boekblok is los van de band. De bandrug is zwaar beschadigd, er ontbreekt linnen, het nog wel aanwezige linnen heeft geen enkele sterkte meer.

Behandeling: de scharnierende plaatjes zijn met neutraal (dun) Japans papier weer goed vastgezet. De grotere scheuren zijn eveneens hersteld met neutraal Japans papier. De platten zijn weer met elkaar verbonden d.m.v. een strook Tyvek®. Het boekblok is weer met de band verbonden (met een cahiersteek aan het Tyvek® genaaid). Er is een rugvernieuwing uitgevoerd met op kleur gebracht vliegtuiglinnen.