HENK LINDE
Boekrestauratie

Koningin Wilhelminastraat 33
2631 CW Nootdorp
015-3106137
email: linde.boekrestauratie@hccnet.nl

Nootdorp ligt op slechts enkele kilometers van Den Haag en nabij Rotterdam.

K.v.K. Haaglanden 27244662

 

Algemeen
Voorbeelden van behandelde boekenConservering en restauratie van boeken


Henk Linde Boekrestauratie werkt voor diverse soorten opdrachtgevers: archieven, bibliotheken, antiquariaten, verzamelaars van boeken, particulieren met een eenmalige opdracht en kerken (kanselbijbels).

Iedereen die materiaal aanbiedt ter conservering of restauratie ontvangt vooraf een gratis offerte.
Behandeling vindt plaats in overleg met de klant.


De leden van de in 2005 opgerichte vereniging voor conservering en restauratie, Restauratoren Nederland behoren te werken volgens de Ethische Code en het Kwaliteitshandvest. De Ethische Code moet de restaurator helpen bij de verantwoorde uitvoering van zijn vak. De Ethische Code schept een kader waarin een restaurator zijn methoden en principes kan toetsen aan algemeen aanvaarde normen. Deze normen hebben betrekking op de verantwoordelijkheid van de restaurator ten opzichte van voorwerpen, opdrachtgevers, collega´s en publiek.

Een belangrijk onderdeel van de Ethische Code is de verplichting tot documentatie. Het behandelingsverslag bevat ondermeer een beschrijving van het object, beschrijving van de schade en een verslag van de behandeling. Tevens worden de gebruikte materialen vermeld. Bij het behandelingsverslag worden altijd foto´s van vóór de behandeling gevoegd. Het kan ook noodzakelijk zijn om tijdens de behandeling nog bijzondere kenmerken fotografisch vast te leggen.Atelier Henk Linde Boekrestauratie


 


© Rianne Slings, 2011